strona g≥ůwna  »  oferta  »  turnieje golfowe

Nowosci, wydarzenia, opinie.
zaprenumeruj magazyn
golfevent.pl

Adres email:

Przedstawienie oferty swojej Firmy za pomocÂ? turniejów z jednoczesnÂ? promocjÂ? w mediach golfowych to najlepszy sposób na:

  • Budow√™ prestiÂ?owego wizerunku firmy, skojarzenia z relaksem, wygodÂ? i wypoczynkiem
  • Wygenerowanie sprzedaÂ?y produktów na satysfakcjonujÂ?cym poziomie
  • SkÂ?onienie osób z wybranego segmentu rynku do kontaktu z Biurem SprzedaÂ?y
  • Zwrócenie uwagi klienta na fakt, Â?e oferowane produkty sÂ? najwyÂ?szejreplika klockor orologi replica italia jakoÂ?ci, zapewniajÂ?c profesjonalnÂ? obsÂ?ug√™ i serwis


Firmy wspierajÂ?ce golfa uznawane

sÂ? za godne zaufania i Â?wietnie radzÂ?ce na polskim rynku.

 

Natomiast gracze i patroni tego sportu postrzegani sÂ? w Â?wiecie biznesu w bardzo pozytywnym Â?wietle.

Zadaniem promocji na polu golfowym jest bezpoÂ?rednie dotarcie do klientów segmentu
golfowego i przedstawienie im zastosowa√Ī i moÂ?liwoÂ?ci urzÂ?dze√Ī oraz oferty cenowej.

Dzi√™ki tym dziaÂ?aniom budowana b√™dzie równieÂ? baza danych mogÂ?ca sÂ?uÂ?y√¶ dalszym 

dziaÂ?aniom promocyjnym.

Przeprowadzenie prezentacji na polu golfowym jest równieÂ? okazjÂ? do zaproszenia obecnych
klientów oraz zidentyfikowanych juÂ? potencjalnych replica uhren deutschland shop klientów na pole golfowe, gdzie moÂ?na
zaproponowa√¶ im udziaÂ? w nauce gry w golfa.


KonsekwencjÂ? takiego dziaÂ?ania jest stworzenie wÂ?asnego turnieju golfowego, którego
zadaniem b√™dzie promocja marki. Wiele firm przez lata wypracowywaÂ?o korporacyjnÂ?
tradycj√™ uczestniczenia w wydarzeniach golfowych, które urosÂ?y do wysokiej rangi wydarze√Ī
gospodarczych i politycznych. 


PrzykÂ?adem moÂ?e by√¶ coroczny juÂ? Turniej o Brylant Domu Jubilerskiego A&A rozgrywany z poczÂ?tkiem czerwca na polu golfowym w Woli BÂ?√™dowej koÂ?o Lodzi www.golf.aia.pl 

 


 

 

 

 
replica breitling replica rolex submariner
Zawarto¬∂√¶ prawej kolumny 

Rolex Replique Montre | Breitling Replique Montre | replique montre de luxe | replique rolex