strona g≥ůwna  »  golf card

GOLF FEE CARD
Oszczêdny golf

GOLF FEE CARD
Gra w golfa na caÂ?ym Â?wiecie
GOLF FEE CARD
Wiêcej gry w golfa

 

Rolex Replique Montre | Breitling Replique Montre | replique montre de luxe | replique rolex

 

Szukasz nowych golfowych wyzwa√Ī?

 

Chcesz mie√¶ zniÂ?k√™ w opÂ?atach green fee na najatrakcyjniejszych polach golfowych caÂ?ego Â?wiata

 

Chcesz pÂ?a√¶i√¶ mniej podczas pobytu w hotelu?

 

JeÂ?eli tak – GFC jest idealnym rozwiÂ?zaniem dla Ciebie

GFC jest niezb√™dnym wyposaÂ?eniem kaÂ?dego podróÂ?ujÂ?cego gracza. audemars piguet replica

Chcesz wiedzie√¶ wi√™cej informacje

PosiadajÂ?c GFC otrzymujesz do 50% zniÂ?ki na green fee na ponad 2100 pól golfowych na caÂ?ym Â?wiecie w tym równieÂ? na 12 polach w Polsce

 

ByÂ? byÂ? w peÂ?ni zadowolony dzi√™ki GFC otrzymasz równieÂ? atrakcyjne zniÂ?ki w ponad 3500 hoteli

GFC zawiera znacznie wi√™cej korzyÂ?ci:

 

- Do 30% zniÂ?ki przy wypoÂ?yczaniu samochodu, zaleÂ?nie od kraju

- ZniÂ?ki na rejsy statkami

- Do 10% zniÂ?ki na sprz√™t sportowy i ubrania u naszych partnerów

 

Ile trzeba zainwestowaæ, aby korzystaæ z tak

wielu przywilejów?

 

GFC nie kosztuje wi√™cej niÂ? jedna runda golfa.

Dziêki temu zakup karty zwraca siê bardzo szybko

 

 


 

i ciesz si√™ mniejszymi opÂ?atami


 

Dzi√™ki rabatowej karcie GFC moÂ?esz wi√™cej gra√¶ w golfa!

 

 

 

Otrzymasz Bogaty przewodnik po polach golfowych z caÂ?ego Â?wiata to przewodnik po golfowym raju.

 

 

 

Razem z indywidualnÂ? kartÂ? GFC otrzymujesz prawie 1000 stronicowy przewodnik, w którym moÂ?na znaleÂ?√¶ wszystkie pola golfowe i hotele uczestniczÂ?ce w naszym programie oraz oferty naszych partnerów.

 

 

 

W celu uÂ?atwienia orientacji co do jakoÂ?ci poszczególnych pól, 30 golfowych dziennikarzy nieustannie ocenia poszczególne obiekty przyznajÂ?c gwiazdki.

 

 

 

 

 

 

Przewodnik jest wydawany w jêzyku angielskim.